צו בטיחות מספר 76,822

מספר צו
76822
תאריך מתן צו
30/12/2019
שם אתר/מפעיל
בי"ס יסודי 18 כיתות מגרש 208 שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף