צו בטיחות מספר 68,532

מספר צו
68532
תאריך מתן צו
07/02/2019
שם אתר/מפעיל
רח' משה וילנסקי מגרש 2024 רעננה
יישוב
רעננה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)