צו בטיחות מספר 76,892

מספר צו
76892
תאריך מתן צו
01/01/2020
שם אתר/מפעיל
מגורים 232 יח"ד מתחם I שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
רכיבי הפיגום עשויים מחומר פגום ולא מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חומרים לפיגום / 18.(א)