צו בטיחות מספר 103,809

מספר צו
103809
תאריך מתן צו
07/06/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "EVRO TOWER" רח' יציאת אירופה 4 חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקות / 75.