צו בטיחות מספר 79,315

מספר צו
79315
תאריך מתן צו
04/03/2020
שם אתר/מפעיל
בי"ס יסודי 18 כיתות מגרש 208 שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף