צו בטיחות מספר 96,073

מספר צו
96073
תאריך מתן צו
01/12/2020
שם אתר/מפעיל
בי"ס מגרש 223 רח' ברוש/גפן 23 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
שם חוק
שם סעיף