צו בטיחות מספר 65,543

מספר צו
65543
תאריך מתן צו
29/07/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים "קריית האחדות" גוש 3092 חלקות 2-48 39 מבנים צמודי קרקע כרמי גת קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)