צו בטיחות מספר 81,187

מספר צו
81187
תאריך מתן צו
03/05/2020
שם אתר/מפעיל
אתרוג 3 רמלה- גני ילדים 407
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף