צו בטיחות מספר 92,041

מספר צו
92041
תאריך מתן צו
07/09/2020
שם אתר/מפעיל
אתרוג 3 רמלה- גני ילדים 407
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף