צו בטיחות מספר 70,529

מספר צו
70529
תאריך מתן צו
16/05/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים "קריית האחדות" גוש 3092 חלקות 2-48 39 מבנים צמודי קרקע כרמי גת קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף