צו בטיחות מספר 65,541

מספר צו
65541
תאריך מתן צו
31/07/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים "קריית האחדות" מגרשים 202+203+208+209 גוש 3092 חלקות 59 60 61 62 בכרמי גת 07 קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות שנראו באתר בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף