צו בטיחות מספר 98,974

מספר צו
98974
תאריך מתן צו
02/02/2021
שם אתר/מפעיל
בי"ס תיכון מגרש 201 רח' לשם גוש 9070/289 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.