צו בטיחות מספר 72,190

מספר צו
72190
תאריך מתן צו
24/07/2019
שם אתר/מפעיל
בית ספר מגרש 822+803 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף