צו בטיחות מספר 96,601

מספר צו
96601
תאריך מתן צו
15/12/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט קריית האחדות 3 שד כרמי גת גוש 7290 חלקה 4-7 קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)