צו בטיחות מספר 92,996

מספר צו
92996
תאריך מתן צו
22/09/2020
שם אתר/מפעיל
מגורים 232 יח"ד מתחם I שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות בפיגום זקפים
שם חוק
שם סעיף