צו בטיחות מספר 95,124

מספר צו
95124
תאריך מתן צו
11/11/2020
שם אתר/מפעיל
בי"ס יסודי 18 כיתות מגרש 208 שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לקויי בטיחות רבים של פיגום זקפים מצינורות
שם חוק
שם סעיף