צו בטיחות מספר 90,808

מספר צו
90808
תאריך מתן צו
13/08/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר יסודי 24 כיתות גן ילדים. מגרש 414 רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוים רבים
שם חוק
שם סעיף