צו בטיחות מספר 99,192

מספר צו
99192
תאריך מתן צו
07/02/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים קריית האחדות 3 שד' כרמי גת 82 גוש 7289 חלקה166-169 בניינים 303-306
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף