צו בטיחות מספר 99,165

מספר צו
99165
תאריך מתן צו
07/02/2021
שם אתר/מפעיל
בית ספר חצרות המושבה רח' יעקב תמרי רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף