צו בטיחות מספר 93,000

מספר צו
93000
תאריך מתן צו
22/09/2020
שם אתר/מפעיל
72 יח"ד רח' הגפן מתחם תמימי דרך חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא התקבל תסקיר הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
תסקירים / 119א.(א)