צו בטיחות מספר 73,332

מספר צו
73332
תאריך מתן צו
03/09/2019
שם אתר/מפעיל
מגורים 232 יח"ד מתחם I שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף