צו בטיחות מספר 98,334

מספר צו
98334
תאריך מתן צו
24/01/2021
שם אתר/מפעיל
בית ספר חצרות המושבה רח' יעקב תמרי רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה לא מגודרים
שם חוק
שם סעיף