צו בטיחות מספר 103,263

מספר צו
103263
תאריך מתן צו
25/05/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בינייני מגורים קריית האחדות 3 301-302 גוש 7289 חלקה 146-165 קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף