צו בטיחות מספר 65,463

מספר צו
65463
תאריך מתן צו
24/07/2018
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "EVRO TOWER" רח' יציאת אירופה 4 חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)