צו בטיחות מספר 98,112

מספר צו
98112
תאריך מתן צו
18/01/2021
שם אתר/מפעיל
הר הצופים רחובות ב"ס שלב ד-ה
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)