צו בטיחות מספר 96,613

מספר צו
96613
תאריך מתן צו
15/12/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים קריית האחדות 3 שד' כרמי גת 82 גוש 7289 חלקה166-169 בניינים 303-306
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חוסר בגידורים+ לא נבדקו כלל הלוחות באתר
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף