צו בטיחות מספר 95,592

מספר צו
95592
תאריך מתן צו
22/11/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט קריית האחדות 3 שד כרמי גת גוש 7290 חלקה 4-7 קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפתח לא מגודר או לא נסגר במכסה מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור פתחים / 79.