צווי בטיחות עבור רימון בדעאן בע"מ

נמצאו 55 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
121551 26/10/2022 ירושלים ליקויים רבים
121388 23/10/2022 ירושלים ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
120556 19/09/2022 ירושלים ליקויים רבים
115449 26/04/2022 ירושלים מבנה גידור וקיומו
114347 20/03/2022 ירושלים ליקויי בטיחות
113492 23/02/2022 מבשרת ציון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
113030 13/02/2022 ירושלים ריבוי משטחי עבודה ללא גידור תיקני
113028 13/02/2022 ירושלים פיגומים זקיפים לקוי בכמה מקומות באתר
113027 13/02/2022 ירושלים כללי - נוהל כניסה מבוקר
108868 31/10/2021 ירושלים ליקויים רבים
107078 29/08/2021 ירושלים ליקויי גידורים
107079 29/08/2021 ירושלים חסר בדיקות חשמל ללוחות חשמל מקומה 9 ומעלה
106364 12/08/2021 ירושלים ליקויי חשמל
106232 09/08/2021 ירושלים ליקויים רבים
104089 15/06/2021 ירושלים חוסר בגידורים פיגום שילוח לא תקין
103224 25/05/2021 ירושלים ליקויים רבים
100848 16/03/2021 בית שמש צו כללי
100853 16/03/2021 בית שמש צו סגירה כללי
100233 02/03/2021 ירושלים אי נוכחות מנהל עבודה ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
98665 26/01/2021 ירושלים חשמל
96901 21/12/2020 ירושלים ליקוי בטיחות שנראו בביקור
94142 22/10/2020 בית שמש ליקויי בטיחות רבים שנראו בעת הביקור
94155 22/10/2020 בית שמש דיווח על קריסת פיגום באתר עם נפגעים
94141 22/10/2020 בית שמש דיווח על קריסת פיגום באתר עם נפגעים
91474 23/08/2020 ירושלים ליקויים רבים
84132 28/06/2020 בת ים איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
83153 10/06/2020 בית שמש לוחות חשמל ללא בדיקה של חשמלאי בודק
83158 10/06/2020 בית שמש עגורן צריח עם ליקויים שלא תוקנו בתאריך יעד
83154 10/06/2020 בית שמש לוחות חשמל ללא בדיקה של חשמלאי בודק
82189 21/05/2020 בית שמש הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
82196 21/05/2020 בית שמש הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
81762 13/05/2020 מבשרת ציון חסר תסקיר חשמלאי בודק על חלק מהלוחות
81760 13/05/2020 מבשרת ציון גידור
80772 16/04/2020 בת ים ליקויים רבים
80417 26/03/2020 ירושלים תסקיר עגורן ללא דוח סילוק ליקויים
80422 26/03/2020 ירושלים אין תסקיר עגורן בתוקף
80318 24/03/2020 בית שמש הגידור אינו תקין
80316 24/03/2020 בית שמש הגידור אינו תקין
80075 22/03/2020 בית שמש התומכות של מערכת הטפסות אינן קשורות ביניהן
80077 17/03/2020 בית שמש בעת הביקור נראה חוסר בגידורים בגג מרפסות וחלק מפיגומים זיזיים.
77817 27/01/2020 ירושלים ליקויים שנתגלו בעת ביקור באתר
77521 21/01/2020 מבשרת ציון ליקויי עגורן צריח
77523 21/01/2020 מבשרת ציון חוסר בגידורים במשטחי עבודה
77354 15/01/2020 בת ים העגורנאים לא קיבלו הדרכה נאותה
75926 09/12/2019 בת ים גידור משטחי עבודה אינם תקינים
75782 05/12/2019 מבשרת ציון ליקויים כפי שנראו באתר בעת הביקור
75283 14/11/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
75175 12/11/2019 מבשרת ציון ליקויי בטיחות
75141 11/11/2019 בית שמש ליקויי בטיחות
75134 11/11/2019 בית שמש ליקויים שנתגלו בעת ביקור באתר
73441 08/09/2019 מבשרת ציון ליקויי בטיחות
72670 07/08/2019 בת ים איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
59854 20/06/2017 תל אביב - יפו משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
59853 20/06/2017 תל אביב - יפו עובדים לא חבשו קסדות מגן
59671 08/06/2017 תל אביב - יפו איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך