צו בטיחות מספר 80,772

מספר צו
80772
תאריך מתן צו
16/04/2020
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' קדושי קהיר 14 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף