צו בטיחות מספר 80,075

מספר צו
80075
תאריך מתן צו
22/03/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מצפה האלה גוש 34281 חלקה 732+730+735+731 בית שמש
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התומכות של מערכת הטפסות אינן קשורות ביניהן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
קשירת תומכות / 93.(א)