צו בטיחות מספר 115,449

מספר צו
115449
תאריך מתן צו
26/04/2022
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38 הרצוג 77 79 ירושלים גוש 30185 חלקה 136 141
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבנה גידור וקיומו
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף