צו בטיחות מספר 77,354

מספר צו
77354
תאריך מתן צו
15/01/2020
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' קדושי קהיר 14 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העגורנאים לא קיבלו הדרכה נאותה
שם חוק
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט-1999
שם סעיף
הדרכת עובדים / 3.(א)