צו בטיחות מספר 75,926

מספר צו
75926
תאריך מתן צו
09/12/2019
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' קדושי קהיר 14 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור משטחי עבודה אינם תקינים
שם חוק
שם סעיף