צו בטיחות מספר 72,670

מספר צו
72670
תאריך מתן צו
07/08/2019
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' קדושי קהיר 14 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
איתות / 4.