צו בטיחות מספר 121,388

מספר צו
121388
תאריך מתן צו
23/10/2022
שם אתר/מפעיל
פרוייקט הוד ירושלים דיור מוגן 209 יח"ד גולומוב 21 גוש 30413 חלקה 83 83 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף