צו בטיחות מספר 98,665

מספר צו
98665
תאריך מתן צו
26/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט תמ"א 38 הרצוג 81 גוש 30185 חלקה 141
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
עבודה בקרבת קווי חשמל / 164.(א)