צו בטיחות מספר 59,671

מספר צו
59671
תאריך מתן צו
08/06/2017
שם אתר/מפעיל
ציהתל"י 14 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
איתות / 4.