צו בטיחות מספר 59,854

מספר צו
59854
תאריך מתן צו
20/06/2017
שם אתר/מפעיל
ציהתל"י 14 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)