צו בטיחות מספר 106,232

מספר צו
106232
תאריך מתן צו
09/08/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט הוד ירושלים דיור מוגן 209 יח"ד גולומוב 21 גוש 30413 חלקה 83 83 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף