צו בטיחות מספר 100,233

מספר צו
100233
תאריך מתן צו
02/03/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט תמ"א 38 הרצוג 81 גוש 30185 חלקה 141
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי נוכחות מנהל עבודה ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף