צו בטיחות מספר 106,364

מספר צו
106364
תאריך מתן צו
12/08/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט הוד ירושלים דיור מוגן 209 יח"ד גולומוב 21 גוש 30413 חלקה 83 83 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי חשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)