צו בטיחות מספר 113,027

מספר צו
113027
תאריך מתן צו
13/02/2022
שם אתר/מפעיל
פרויקט 68 אלעד בית וגן יח"ד גוש 30343 חלקה 78 בית וגן זנגוויל 1 תורה ועבודה ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כללי - נוהל כניסה מבוקר
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף