צו בטיחות מספר 59,853

מספר צו
59853
תאריך מתן צו
20/06/2017
שם אתר/מפעיל
ציהתל"י 14 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עובדים לא חבשו קסדות מגן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997
שם סעיף
חובות המעביד / 3.(א)