צו בטיחות מספר 83,153

מספר צו
83153
תאריך מתן צו
10/06/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים מצפה האלה גוש 34281 חלקה 726 727
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לוחות חשמל ללא בדיקה של חשמלאי בודק
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)