צווי בטיחות עבור אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ

נמצאו 35 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
115621 03/05/2022 באר יעקב חסר גידור למשטחי עבודה
114093 10/03/2022 באר שבע אי גידור משטחי עבודה וסגירת פתחים ע"פ התקנות.
111715 11/01/2022 באר שבע ליקויים במעלית
111626 09/01/2022 באר שבע ליקויים במעלית
108419 20/10/2021 באר יעקב איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
108079 11/10/2021 באר יעקב חסר שיפוע טבעי/דיפון לחפירה
108080 11/10/2021 באר יעקב חסר גידורים למשטחי עבודה
104360 21/06/2021 באר שבע ריבוי ליקויים
104050 14/06/2021 יבנה אי בדיקה של לוחות חשמל
103752 06/06/2021 באר שבע ריבוי ליקויים
102985 18/05/2021 באר יעקב חוסר בגידורים ודיפון החפירה
100518 08/03/2021 ראשון לציון לא התקבל תסקיר הבדיקה
99985 23/02/2021 יבנה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
99986 23/02/2021 יבנה אישור קונסטרוקטור לבמת קבלת סחורה מהעגורן
98518 25/01/2021 רחובות צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
95792 26/11/2020 יבנה ציוד חשמלי לא תואם את תנאי התקנתו
83547 18/06/2020 באר שבע הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
83559 17/06/2020 באר שבע ליקויי חשמל שנראו בעת הביקור
82786 02/06/2020 באר שבע ליקויים בביקורת פתע
82788 02/06/2020 באר שבע ליקויים בביקורת פתע
81413 07/05/2020 רחובות ליקויים רבים באתר הבניה
76629 24/12/2019 באר שבע ריבוי ליקויים
75772 01/12/2019 גדרה שימוש בדיסק חשמלי ללא מגן
73602 10/09/2019 באר שבע איסור עבודה בצדי החפירה באתר
73415 04/09/2019 רחובות לא דווח על סכנה מיידית בהפעלת עגורן הצריח
68023 10/01/2019 אשקלון אי בדיקת מתקן חשמל
68022 10/01/2019 אשקלון אי גידור משטחי עבודה
68026 10/01/2019 אשקלון אי פירוק שלט פירסום
68029 10/01/2019 אשקלון אי פירוק שלט פרסום
64485 23/05/2018 באר שבע ליקויים בביקור
64481 23/05/2018 באר שבע ליקויים בביקור
62061 08/12/2017 רחובות הפסקת עבודה בגין תאונה
59419 25/05/2017 באר שבע אי תקינות משטחי עבודה
58694 28/03/2017 רחובות אי לסילוק שלט מזרוע העגורן
57825 05/02/2017 באר שבע הפסקת עבודה בגין תאונה