צווי בטיחות עבור בן שטרית אלי בע"מ

נמצאו 34 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
131879 27/06/2023 רמת גן לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
128391 19/04/2023 רגבה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
127877 29/03/2023 רגבה ליקויי בטיחות רבים על החשמל
124354 16/01/2023 רמת גן משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים- לא גודרו ע"י אזן יד -אזן תיכון ולוח רגל.
119827 28/08/2022 בית רבן לא הוצג תסקיר של במת הרמה בתוקף
117502 27/06/2022 קריית ים הפסקת עבודה בגין לקוים בטיחות רבים ועבודה בגובה
116899 13/06/2022 רגבה ליקויי בטיחות רבים
115470 27/04/2022 קריית ים ליקויי בטיחות רבים
114248 16/03/2022 עין כרמל ליקוי בטיחות
112761 07/02/2022 רגבה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
111423 03/01/2022 בית רבן אי בדיקה של חשמלאי בודק
111421 03/01/2022 בית רבן סולמות לא תקינים
111422 03/01/2022 בית רבן חפירה מסוכנת
110724 14/12/2021 רגבה הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
106919 25/08/2021 הוד השרון חשמל
105358 18/07/2021 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
105246 14/07/2021 פתח תקווה אי גידור פתח בריצפה
104367 21/06/2021 פתח תקווה לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
102127 21/04/2021 פתח תקווה בפיגום לא הותקנו כלל חיזוקים אלכסוניים להבטחת יציבות הפיגום
101135 22/03/2021 הרצליה עבודה בגובה
100257 03/03/2021 הוד השרון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
100144 28/02/2021 הוד השרון צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
97018 23/12/2020 פרדסיה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
90859 16/08/2020 פרדסיה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
90668 09/08/2020 עין כרמל בתי תקע אינם מוגנים על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.030 אמפר.
90335 02/08/2020 תל אביב - יפו משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
86677 16/07/2020 גדרה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
86679 16/07/2020 גדרה אי גידור פתח בריצפה
84519 06/07/2020 קריית מוצקין ליקויי בטיחות
82558 27/05/2020 תל אביב - יפו הפסקת עבודה בגין ליקוים
77838 26/01/2020 קריית מוצקין לקויי בטיחות רבים
76774 05/01/2020 יהוד-מונוסון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
72366 30/07/2019 קריית מוצקין ליקויי בטיחות רבים
63957 24/04/2018 הוד השרון העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה