צו בטיחות מספר 128,391

מספר צו
128391
תאריך מתן צו
19/04/2023
שם אתר/מפעיל
הקמת מבנה משולב ציבורי ומסחרי- גוש 18482- רגבה
יישוב
רגבה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)- תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקה / 81.