צו בטיחות מספר 111,422

מספר צו
111422
תאריך מתן צו
03/01/2022
שם אתר/מפעיל
הקמת מבנה אולפנה-12 כיתות
יישוב
בית רבן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חפירה מסוכנת
שם חוק
שם סעיף