צו בטיחות מספר 100,144

מספר צו
100144
תאריך מתן צו
28/02/2021
שם אתר/מפעיל
גולדה מאיר 13 הוד השרון בית ספר
יישוב
הוד השרון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)