צו בטיחות מספר 76,774

מספר צו
76774
תאריך מתן צו
05/01/2020
שם אתר/מפעיל
קדושי מצריים 26 יהוד מונוסון (אולם ספורט בית ספר יהודה הלוי)
יישוב
יהוד-מונוסון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)